• /¸plenipə´tenʃəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toàn quyền (nhất là đại sứ ở nước ngoài); đại diện toàn quyền
  ambassador extraordinary and plenipotentiary
  đại sứ đặc mệnh toàn quyền
  Hoàn toàn, tuyệt đối (quyền hành...)
  plenipotentiary power
  toàn quyền

  Danh từ

  Người có toàn quyền; đại sứ đặc mệnh toàn quyền, đại diện toàn quyền

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X