• /¸pɔlimərai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác polymerisation

  Danh từ

  (hoá học) sự trùng hợp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự polime hóa

  Điện lạnh

  sự polyme hóa

  Kỹ thuật chung

  hóa dầu
  sự trùng hợp
  additive polymerization
  sự trùng hợp cộng tính
  condensation polymerization
  sự trùng hợp ngưng tụ
  multistage polymerization
  sự trùng hợp phân đoạn
  radical polymerization
  sự trùng hợp gốc

  Kinh tế

  sự polime hóa
  sự trùng hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X