• /´mʌlti¸steidʒ/

  Xây dựng

  nhiều nấc

  Kỹ thuật chung

  đa công đoạn

  Giải thích EN: Having a series or sequences of stages. Giải thích VN: Có một loạt các công đoạn.

  nhiều bậc
  multistage bin
  bunke nhiều bậc
  nhiều bước
  nhiều cấp
  multistage absorption refrigerating machine
  máy lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multistage absorption refrigerating system
  hệ lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multistage absorption refrigerating system
  hệ thống lạnh hấp thụ nhiều cấp
  multistage air compressor
  máy nén khí nhiều cấp
  multistage centrifugal compressor
  máy nén li tâm nhiều cấp
  multistage centrifugal compressor
  máy nén ly tâm nhiều cấp
  multistage compression
  sự nén nhiều cấp
  multistage compression refrigerating machine
  máy lạnh nén hơi nhiều cấp
  multistage compressor
  máy nén nhiều cấp
  multistage compressor unit
  tổ máy nén nhiều cấp
  multistage cooling system
  hệ (thống) làm lạnh nhiều cấp
  multistage evaporation
  bay hơi nhiều cấp
  multistage evaporation
  sự bay hơi nhiều cấp
  multistage expansion
  giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion
  sự giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion turbine
  sự tiết lưu nhiều cấp
  multistage expansion turbine
  tiết lưu nhiều cấp
  multistage expansion turbine
  tuabin giãn nở nhiều cấp
  multistage expansion turbine
  turbin dãn nở nhiều cấp
  multistage pressing
  sự nén nhiều cấp
  multistage pump
  máy bơm nhiều cấp
  multistage refrigerating system
  hệ (thống) lạnh nhiều cấp
  multistage refrigerating system
  hệ thống lạnh nhiều cấp
  multistage throttling
  sự tiết lưu nhiều cấp
  multistage throttling
  tiết lưu nhiều cấp
  single & multistage radial centrifugal compressor
  máy nén khí li tâm 1 cấp hay nhiều cấp
  nhiều giai đoạn
  Multistage Interconnection Networks (MIN)
  các mạng liên kết nhiều giai đoạn
  nhiều pha
  nhiều tầng
  multistage amplifier
  bộ khuếch đại nhiều tầng
  multistage circuit
  mạch nhiều tầng
  multistage compressor
  máy nén nhiều tầng
  multistage die
  khuôn nhiều tầng
  multistage drier
  thiệt bị sấy nhiều tầng
  multistage network
  mạng nhiều tầng
  multistage rocket
  tên lửa nhiều tầng
  multistage turbine
  tua bin nhiều tầng

  Cơ - Điện tử

  (adj) nhiều bậc, nhiều giai đoạn, nhiều tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X