• /´pɔzitivnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác positivity

  Danh từ
  Sự xác thực, sự rõ ràng
  Sự tuyệt đối; sự quả quyết, sự khẳng định, sự chắc chắn
  Giọng quả quyết, giọng dứt khoát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X