• /´ʃuəti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bảo đảm; người bảo lĩnh
  to stand surety for someone
  đứng ra bảo đảm cho ai
  Vật bảo đảm
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự chắc chắn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bảo chứng
  người bảo đảm
  surety for a debt
  người bảo đảm nợ
  người bảo lãnh
  người bảo lãnh (nợ)
  người bảo lãnh (nợ...)
  người đảm bảo
  surety for a debt
  người đảm bảo nợ
  sự bảo lãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X