• /´sə:tnti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điều chắc chắn
  imperialism will be abolished, that's a certainty
  chủ nghĩa đế quốc sẽ bị tiêu diệt, đó là một điều chắc chắn
  Vật đã nắm trong tay
  Sự tin chắc, sự chắc chắn
  for a certainty
  chắc chắn không còn hồ nghi gì nữa
  to a certainty
  nhất định
  Never quit certainty for hope
  Chớ nên thả mồi bắt bóng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biến cố chắc chắn
  sự kiện chắc chắn

  Kỹ thuật chung

  sự chắc chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X