• /pə´zesiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sở hữu, chiếm hữu
  Tỏ ý muốn có, tỏ ý muốn chiếm hữu
  Ích kỷ, không muốn chia xẻ với ai; đòi hỏi sự quan tâm, đối xử (ai) như thể mình là chủ của họ
  a possessive mother
  người mẹ cứ khư khư giữ lấy con mình
  (ngôn ngữ học) sở hữu
  the possessive case
  cách sở hữu
  possessive pronoun
  đại từ sở hữu

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) hình thái sở hữu, từ sở hữu ( tính từ, đại từ...)
  ( the possessive) cách sở hữu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X