• (đổi hướng từ Clutching)
  /klʌtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ổ trứng ấp
  Ổ gà con
  Sự giật lấy, sự chộp lấy
  to make a clutch at something
  giật lấy cái gì
  Sự nắm chặt, sự giữ chặt
  ( (thường) số nhiều) vuốt, nanh vuốt
  to get into someone's clutches
  mắc vào nanh vuốt ai; mắc vào tay ai
  to get out of someone's clutches
  thoát khỏi nanh vuốt của ai
  to be in the clutch of fate
  do số mệnh định đoạt
  (kỹ thuật) khớp; khớp ly hợp
  cone clutch
  khớp ly hợp, côn

  Động từ

  Giật, chộp, bắt lấy

  hình thái từ

  Bám chặt, nắm chặt, giữ chặt
  to clutch at something
  nắm chặt cái gì
  a drowning man will clutch at a straw
  sắp chết đuối thì vớ được cọng rơm cũng bám lấy

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Khớp ly hợp, nối trục, sự bắt chặt, ghép nối

  Cơ khí & công trình

  bộ ly hợp
  nối trục

  Hóa học & vật liệu

  bộ liên kết
  air clutch
  bộ liên kết khí động
  band clutch
  bộ liên kết kiểu dải
  centrifugal clutch
  bộ liên kết ly tâm
  high gear clutch
  bộ liên kết truyền trực tiếp
  jaw clutch
  bộ liên kết hàm

  Ô tô

  bộ ly hợp
  côn (ly hợp)

  Giải thích VN: Đối với xe có hộp số tay, côn tách động cơ ra khỏi hộp số khi xe xuất phát, dừng và sang số.


  Toán & tin

  sự nắm; (kỹ thuật ) răng vẩu

  Xây dựng

  bộ khớp
  bộ ly kết
  vớ

  Y học

  răng vẩu

  Kỹ thuật chung

  bộ tiếp hợp
  hộp nối
  khớp trục
  clutch fork
  chạc khớp trục
  clutch pick-off
  sự phân loại khớp trục
  cone clutch
  khớp trục côn
  elastic clutch
  khớp trục đàn hồi
  friction clutch
  khớp (trục) ma sát
  impact clutch
  khớp (trục) xung
  overrunning clutch
  khớp (trục) một chiều
  positive (-acting) clutch
  khớp trục cứng
  positive clutch
  khớp trục cứng
  safety clutch
  khớp (trục) bảo hiểm
  khớp li hợp
  clutch casing
  hộp khớp li hợp
  clutch casing
  tang khớp li hợp
  clutch drum
  hộp khớp li hợp
  clutch drum
  tang khớp li hợp
  clutch housing
  hộp khớp li hợp
  clutch housing
  tang khớp li hợp
  clutch lining
  lớp đệm khớp li hợp
  clutch spring
  lò xo khớp li hợp
  clutch throwout
  sự nhả khớp li hợp
  clutch throwout
  sự tách khớp li hợp
  cone clutch
  khớp li hợp côn
  cone friction clutch
  khớp li hợp ma sát côn
  electromagnetic clutch
  khớp li hợp điện từ
  magnetic clutch
  khớp li hợp từ
  magnetic friction clutch
  khớp li hợp ma sát từ
  khớp ly hợp
  air clutch
  khớp ly hợp khí nén
  automatic clutch
  khớp ly hợp tự động
  band clutch
  khớp ly hợp kiểu đai
  centrifugal clutch
  khớp ly hợp li tâm
  centrifugal clutch
  khớp ly hợp ly tâm
  claw clutch
  khớp ly hợp vấu
  clutch casing
  vỏ ổ khớp ly hợp
  clutch slip
  sự trượt khớp ly hợp
  cone clutch
  khớp ly hợp côn
  coupled twin-disk clutch
  khớp ly hợp hai đĩa
  diaphragm clutch
  khớp ly hợp đĩa
  direct cone clutch
  khớp ly hợp con thuận
  disc clutch
  khớp ly hợp đĩa
  disk clutch
  khớp ly hợp đĩa
  dog clutch
  khớp ly hợp vấu
  expanding band clutch
  khớp ly hợp đai bung
  expanding ring clutch
  khớp ly hợp vành bung
  free engine clutch
  khớp ly hợp một chiều
  free engine clutch
  khớp ly hợp tự do
  free-wheeling clutch
  khớp ly hợp một chiều
  freewheel clutch
  khớp ly hợp một chiều
  freewheel clutch
  khớp ly hợp tự do
  friction clutch
  khớp ly hợp ma sát
  frictional clutch
  khớp ly hợp ma sát
  gear clutch
  khớp ly hợp răng
  hydraulic clutch
  khớp ly hợp thủy lực
  hydromechanical clutch
  khớp ly hợp cơ-chất lỏng
  internal expanding clutch
  khớp ly hợp bung (trong)
  jaw clutch
  khớp ly hợp vấu
  magnetic clutch
  khớp ly hợp từ tính
  magnetic particle clutch
  khớp ly hợp bột từ
  magnetic particle clutch
  khớp ly hợp hạt từ
  magnetic powder clutch
  khớp ly hợp bột từ
  magnetic powder clutch
  khớp ly hợp hạt từ
  main clutch
  khớp ly hợp chính
  multiplate (disk) clutch
  khớp ly hợp nhiều đĩa
  multiple-disc clutch
  khớp ly hợp nhiều đĩa
  multiple-plate clutch
  khớp ly hợp nhiều đĩa
  overdrive clutch
  khớp ly hợp một chiều
  overload clutch
  khớp ly hợp an toàn
  overload shearing clutch
  khớp ly hợp an toàn
  overload shearing clutch
  khớp ly hợp tự cắt quá tải
  overrunning clutch
  khớp ly hợp siêu việt
  pint clutch
  khớp ly hợp chốt
  pneumatic clutch
  khớp ly hợp khí nén
  powder clutch
  khớp ly hợp bột từ
  powder clutch
  khớp ly hợp hạt từ
  power clutch
  khớp ly hợp cơ
  ratchet tooth clutch
  khớp (ly hợp) cóc
  reversed cone clutch
  khớp ly hợp con ngược
  reversing clutch
  khớp ly hợp đảo chiều
  reversing clutch
  khớp ly hợp thuận nghịch
  roller clutch
  khớp ly hợp lăn
  roller clutch
  khớp ly hợp một chiều
  safety clutch
  khớp ly hợp an toàn
  slip clutch
  khớp ly hợp trượt
  slipping clutch
  khớp ly hợp an toàn
  spiral jaw clutch
  khớp ly hợp cam xoắn
  spiral jaw clutch
  khớp ly hợp vấu xoắn
  sprag clutch
  khớp ly hợp một chiều
  sprag clutch
  khớp ly hợp vượt (tự do)
  starting clutch
  khớp ly hợp khởi động
  station clutch
  khớp ly hợp tự ngắt
  toggle clutch
  khớp ly hợp kiểu khuỷu
  toothed clutch
  khớp ly hợp răng
  two stage clutch
  khớp ly hợp hai nấc
  two-disc clutch
  khớp ly hợp hai đĩa
  two-disk clutch
  khớp ly hợp hai đĩa
  two-plate clutch
  khớp ly hợp hai đĩa
  unidirectional clutch
  khớp ly hợp một chiều
  viscous clutch
  khớp ly hợp nhớt (truyền động)
  wet clutch
  khớp ly hợp ướt
  dụng cụ kẹp chặt
  sự bắt chặt
  răng
  clutch coupling
  khớp răng
  clutch gear
  bánh (răng) li hợp
  coupling gear or clutch gear
  bánh răng truyền động
  dog and spline clutch
  bộ ly hợp răng
  gear clutch
  khớp ly hợp răng
  toothed clutch
  khớp ly hợp răng
  two toothed clutch
  khớp hai mối răng
  sự móc nối
  sự ngắt
  sự nhả
  vấu

  Địa chất

  khớp ly hợp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , unfasten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X