• /pə´zesə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sở hữu, người chiếm hữu

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người chiếm hữu
  mala fide possessor
  người chiếm hữu phi pháp
  unlawful possessor
  người chiếm hữu phi pháp
  người có
  possessor of bill of exchange
  người có hối phiếu
  người nắm giữ (phiếu khoán)
  người sở hữu (tài sản)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X