• /ʌn´lɔ:ful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Trái pháp luật, ngoài giá thú
  Chống lại pháp luật, bất hợp pháp, phi pháp, bất chính
  unlawful union
  sự kết hôn không hợp pháp
  unlawful means
  những thủ đoạn bất chính
  unlawful child
  con đẻ hoang

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phi pháp
  trái phép

  Kinh tế

  bất hợp pháp
  phi pháp
  unlawful possessor
  người chiếm hữu phi pháp
  trái luật
  trái pháp luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X