• /ˈprɛəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng cỏ, thảo nguyên

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đồng cỏ
  prairie saline soil
  đất mặn đồng cỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X