• /step/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) thảo nguyên

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  thảo nguyên
  steppe salty chalk
  đất mặn trắng ở thảo nguyên
  steppe soil
  đất thảo nguyên

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đồng cỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X