• Kinh tế

  cổ phiếu ưu đãi
  non-cumulative preference shares
  cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn (cổ tức)
  non-cumulative preference shares
  cổ phiếu ưu đãi không tích gộp
  cổ phiếu ưu tiên
  redeemable preference shares
  cổ phiếu ưu tiên có thể thu hồi, có thể chuộc lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X