• /ri´di:məbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể cứu được

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  có thể bồi hoàn
  có thể chuộc lại
  redeemable loan stock
  chứng khoán vay nợ có thể hoàn lại, có thể chuộc lại
  redeemable pledge
  sự cầm cố có thể chuộc lại
  redeemable pledge
  sự thế chấp có thể chuộc lại
  redeemable pledge
  vật cầm cố có thể chuộc lại
  redeemable pledge
  vật thế chấp có thể chuộc lại
  redeemable preference share
  cổ phiếu ưu đãi có thể chuộc lại
  redeemable preference shares
  cổ phiếu ưu tiên có thể thu hồi, có thể chuộc lại
  redeemable stock
  cổ phiếu có thể chuộc lại
  có thể mua lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X