• /'prefərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sở thích; sự thích hơn, sự ưa hơn, hành động ưa thích
  Cái được ưa thích hơn
  Sự thiên vị, sự ưu tiên; quyền ưu tiên (trả nợ...)
  preference share
  cổ phần ưu tiên
  (thương nghiệp) sự ưu đãi, sự dành ưu tiên (cho ai, một nước nào... nhập hàng hoá với mức thuế nhẹ...)
  in preference to somebody/something
  hơn là ai/cái gì

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sự ưu đãi

  Toán & tin

  sở thích

  Giải thích VN: Ý nói về các sở thích về giao diện hay chức năng của mỗi người dùng trong một chương trình.

  call preference
  sở thích gọi
  sự thích hơn

  Kinh tế

  chế độ ưu đãi
  người hay vật được ưa thích
  quyền ưu tiên
  sự ưu đãi
  sự ưu thích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X