• Kinh tế

  ấn định giá
  price fixing agreement
  hiệp định ấn định giá cả
  việc định giá (của công ty)
  việc quy định giá (của nhà nước)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X