• /´fiksiη/

  Vật lý

  Nghĩa chuyên ngành

  sự hãm ảnh

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  gắn chặt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chống
  fixing post
  cột chống lò
  neo
  định vị
  fixing angle
  ê ke định vị
  fixing angle
  thước đo góc định vị
  fixing hole
  lỗ định vị
  fixing screw
  vít định vị
  fixing thread
  ren định vị
  hyperbolic position-fixing system
  hệ định vị hypebon
  position fixing
  sự xác định vị trí (bằng tọa độ)
  radio position fixing
  sự định vị vô tuyến
  đóng
  fixing brick
  gạch mềm (để đóng đinh)
  gia cố
  siết chặt
  fixing bolt
  bulông siết chặt
  sự cố định
  dry fixing
  sự cố định khô
  page fixing
  sự cố định trang
  sự định hình
  pressure fixing
  sự định hình bắng áp lực (trong máy sao chụp)
  sự định vị
  radio position fixing
  sự định vị vô tuyến
  sự gắn chặt
  sự gia cố
  sự kẹp chặt
  sự trang bị
  tăng cường
  fixing spacer
  thanh giằng tăng cường

  Nguồn khác

  • fixing : Corporateinformation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ấn định giá
  price fixing agreement
  hiệp định ấn định giá cả
  sự cố định
  sự làm cho đặc lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X