• Kỹ thuật chung

  trục quán tính chính
  system of principal axes of inertia
  hệ trục quán tính chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X