• /ˈprɪntsɪpəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chính, chủ yếu, có ý nghĩa quan trọng
  principal cause
  nguyên nhân chính
  principal boy
  vai nam chính (trong một vở tuồng câm)
  principal girl
  vai nữ chính (trong một vở tuồng câm)
  (ngôn ngữ học) chính
  principal clause
  mệnh đề chính

  Danh từ

  Người đứng đầu
  Giám đốc, hiệu trưởng
  lady principal
  bà hiệu trưởng
  Chủ, chủ mướn, chủ thuê; thân chủ (của luật sư..)
  (pháp lý) thủ phạm chính
  Nhân vật chính (phim, truyện..)
  Người uỷ nhiệm
  Người đọ súng (đọ gươm) tay đôi
  (thương nghiệp) tiền vốn; vốn chính, vốn nguyên thuỷ
  (kiến trúc) xà cái, xà chính

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) chính, chủ yếu

  Cơ khí & công trình

  tiền vốn
  vốn chính
  vốn gốc

  Hóa học & vật liệu

  vốn khởi đầu

  Toán & tin

  chính, vốn, tiền gốc
  tiền gốc

  Xây dựng

  dàn kèo mái
  dàn mái
  vì kèo mái (nối giữa các nhịp cột)
  dàn mái tam giác
  vì kèo chính

  Kỹ thuật chung

  chủ yếu
  cơ bản
  cơ sở
  kèo mái
  dàn
  giám đốc
  rầm đỡ
  vốn
  vốn ban đầu

  Kinh tế

  chủ
  chính
  principal book
  sổ chính
  principal carrier
  hãng vận tải chính
  principal carrier
  người chuyên chở chính
  principal carrier
  tàu chuyên chở chính
  principal charter
  hợp đồng thuê tàu chính
  principal charter
  người thuê tàu chính
  principal creditor
  chủ nợ chính
  principal debtor
  con nợ chính
  principal debtor
  người mắc nợ chính
  principal place of business
  địa điểm kinh doanh chính
  principal register
  sổ đăng bạ chính
  principal shareholder
  cổ đông chính
  principal shareholder
  cổ động chính
  principal stockholder
  cổ đông chính
  principal trade partner
  người hợp tác buôn bán chính
  chủ mướn
  chủ thuê
  chủ yếu
  giám đốc
  người chủ
  undisclosed principal
  người mua, người chủ lý ẩn danh
  người chủ sự
  người xuất lệnh phát phiếu
  người phụ trách
  người ủy nhiệm
  The Principal-agent Dilemma
  vấn đề giữa người ủy nhiệm và người thừa hành
  người ủy thác
  named principal
  người ủy thác chỉ định
  principal and agent
  người ủy thác và người thụ ủy
  principal-agent problem
  vấn đề người ủy thác- người đại lý
  undisclosed principal
  người ủy thác giấu tên
  undisclosed principal
  người ủy thác không công khai
  undisclosed principal
  người ủy thác không lộ tên
  unnamed principal
  người ủy thác không nêu tên (của đại lý)
  phần vốn chính
  thân chủ (của một luật sư)
  thủ trưởng
  tiền vốn
  principal amount
  tiền vốn vay
  principal installments
  trả dần tiền vốn gốc
  principal sum
  số tiền vốn
  tiền vốn vay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X