• /i´nə:ʃjə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) tính ì; quán tính
  Tính trì trệ, sự không chịu thay đổi
  They failed to make a needed change in the system through sheer inertia.
  Họ không làm được những thay đổi cần thiết trong hệ thống do các tính ì hoàn toàn
  (y học) tính không có tác dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quán tính

  Xây dựng

  (lực) quán tính

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Quán tính

  Vật lý

  quán tính

  Giải thích VN: Khuynh hướng bảo toàn trạng thái cũ của một vật thể khi lực tác dụng vào vật thay đổi.

  centre of inertia
  tâm quán tính
  electrical inertia
  quán tính điện
  electromagnetic inertia
  quán tính điện từ
  geometrical moment of inertia
  mômen quán tính trục phẳng
  moment of inertia of area
  mômen quán tính của diện tích
  moment of inertia of mass
  mômen quán tính của khối lượng
  polar moment of inertia
  mômen cực quán tính
  polar moment of inertia
  mômen quán tính cực
  polar moment of inertia
  mômen quán tính độc cực
  principle of inertia
  nguyên lý quán tính
  variable moment of inertia model
  mô hình mômen quán tính biến đổi

  Kỹ thuật chung

  lực quán tính

  Địa chất

  quán tính, tính ì, tính trơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X