• Kỹ thuật chung

  phần chính
  principal part of a function at a pole
  phần chính của một hàm tại một cực điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X