• Kỹ thuật chung

  ứng suất chính
  lines of principal stresses
  đường ứng suất chính
  minor principal stresses
  ứng suất chính bé nhất
  trajectory of principal stresses
  quỹ đạo ứng suất chính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X