• /´mainə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhỏ hơn, không quan trọng, thứ yếu
  minor mistakes
  những lỗi nhỏ
  minor planet
  hành tinh nhỏ
  to play a minor part
  đóng một vai thứ yếu, đóng một vai phụ
  Em, bé (dùng trong trường hợp có hai anh em học cùng trường)
  Smith minor
  Xmít bé
  (âm nhạc) thứ
  minor interval
  quãng thứ

  Danh từ

  Người vị thành niên
  Đề tài phụ của một sinh viên
  (âm nhạc) điệu thứ

  Động từ

  ( to minor in something) học cái gì như là một đề tài phụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (đại số ) định thức con // nhỏ, bé
  complementary minor
  định thức con bù
  principal minor
  định thức con chính
  sigbed minor
  phần bù đại số
  symmetrical minor
  định thức con đối xứng
  unsymmetrical minor
  định thức con không đối xứng


  Xây dựng

  định thức con, thứ yếu, không đáng kể

  Cơ - Điện tử

  định thức con, (adj) thứ yếu

  Cơ khí & công trình

  thứ cấp

  Điện lạnh

  thuộc số ít

  Kỹ thuật chung

  định thức con
  complementary minor
  định thức con bù
  principal minor
  định thức con chính
  symmetrical minor
  định thức con đối xứng
  nhỏ
  nhỏ hơn
  phụ

  Kinh tế

  người vị thành niên
  nhỏ
  thứ yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X