• /trə´dʒektəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quỹ đạo (đường đi cong của cái gì được bắn, đập, ném vào không trung; tên lửa..)
  Đường đạn
  Hành trình; đường đi; đường bay

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  quỹ đạo
  trajectory of stress
  quỹ đạo của ứng suất
  indecomposable trajectory
  (tôpô học ) quỹ đạo không phân tách được
  isogonal trajectory
  quỹ đạo đẳng giác
  orthogonal trajectory
  (hình học ) quỹ đạo trực giao


  Xây dựng

  hành trình, đường đi, đường bay

  Cơ - Điện tử

  Quỹ đạo, đường đạn

  Quỹ đạo, đường đạn

  Kỹ thuật chung

  đường đi
  quỹ đạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X