• Kỹ thuật chung

  ngắt ưu tiên
  Priority Interrupt Controller/Programmable Interrupt Controller (PIC)
  Bộ điều khiển ngắt ưu tiên/Bộ điều khiển ngắt có thể lập trình
  priority interrupt level
  mức ngắt ưu tiên
  priority interrupt table
  bảng ngắt ưu tiên

  Xây dựng

  sự ngắt ưu tiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X