• /´prɔktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tổng giám thị (ở trường đại học Cambridge, Oxford)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người coi thi, giám thị
  King's Proctor
  Queen Proctor
  uỷ viên kiểm sát (ở toà án Anh)

  Nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kiểm sát, coi thi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X