• /´su:pə¸vaizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giám sát; người giám thị
  Người hướng dẫn ( làm Luận văn tốt nghiệp )

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bộ điều hành
  bộ giám sát
  backup supervisor
  bộ giám sát dự phòng
  executive supervisor
  bộ giám sát điều hành
  input/output supervisor (IOS)
  bộ giám sát nhập/xuất
  input/output supervisor (IOS)
  bộ giám sát vào/ra
  IOS (input/output supervisor)
  bộ giám sát nhập/xuất
  IOS (input/output supervisor)
  bộ giám sát vào/ra
  network supervisor
  bộ giám sát mạng
  operating system supervisor
  bộ giám sát hệ điều hành
  overlay supervisor
  bộ giám sát phủ
  paging supervisor
  bộ giám sát phân trang
  program supervisor
  bộ giám sát chương trình
  resident supervisor
  bộ giám sát thường trực
  supervisor call
  gọi bộ giám sát
  system supervisor
  bộ giám sát hệ thống
  timer supervisor
  bộ giám sát đồng hồ
  virtual supervisor state
  trạng thái bộ giám sát ảo
  chương trình giám sát
  overlay supervisor
  chương trình giám sát phủ
  supervisor call (SVC)
  gọi chương trình giám sát
  supervisor call instruction
  lệnh gọi chương trình giám sát
  supervisor interrupt
  ngắt chương trình giám sát
  supervisor lock
  khóa chương trình giám sát
  SVC (supervisorcall)
  gọi chương trình giám sát
  người giám sát
  người kiểm tra
  đốc công
  giám sát viên

  Giải thích VN: Người quản lý cao nhất mạng Novell Netware, có toàn quyền xử lý trên mạng.

  quan giám sát

  Kinh tế

  giám đốc
  người giám quản
  người giám sát
  account supervisor
  người giám sát nghiệp vụ (quảng cáo)
  advertiser's supervisor
  người giám sát khách hàng quảng cáo
  client supervisor
  người giám sát khách hàng
  người giám thị
  người quản lý (trưởng kíp, đốc công, trưởng gian hàng....)
  nhân viên chủ quản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X