• /procuration/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự kiếm được, sự thu thập
  Quyền thay mặt, quyền đại diện (người khác); giấy uỷ quyền, giấy uỷ nhiệm
  Sự điều đình (vay tiền); hoa hồng môi giới vay tiền
  Nghề ma cô, nghề dắt gái; nghề trùm gái điếm; tội làm ma cô; tội dắt gái

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giấy ủy quyền

  Kinh tế

  hoa hồng (trả cho người trung gian trong việc vay nợ)
  hoa hồng môi giới
  procuration fee
  hoa hồng môi giới vay tiền
  quyền đại diện
  sự điều đình
  sự điều đình (để vay nợ)
  sự ủy nhiệm
  sự ủy nhiệm người thay mặt
  sự ủy quyền
  ủy quyền
  per procuration
  do ủy quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X