• /prə´fju:snis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự có nhiều, sự thừa thãi, sự dồi dào, sự vô khối (như) profusion
  Sự quá rộng rãi, sự quá hoang phí; tính quá rộng rãi, tính quá hoang phí

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X