• /´weistfulnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự gây ra lãng phí
  Sự hoang phí, sự tốn phí, sự ngông cuồng, tình trạng sử dụng nhiều quá sự cần thiết

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X