• /¸prɔməl´geiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự công bố, sự ban hành, sự thông báo chính thức (một đạo luật, một sắc lệnh..)
  the promulgation of a treaty
  việc công bố một hiệp ước
  Sự truyền bá, sự phổ biến (cái gì)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X