• /¸prɔklə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự công bố, sự tuyên bố
  by public proclamation
  bằng (theo) tuyên bố công khai
  Lời công bố, tuyên ngôn, tuyên cáo
  issue/make a proclamation
  ra tuyên cáo


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  secret

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X