• /´pru:vən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã được thử thách, đã được chứng minh
  a man of proven ability
  một người đàn ông đã được thử tay nghề (khả năng làm việc)
  not proven
  không đủ chứng cớ (tại toà án)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đã xác định

  Kỹ thuật chung

  đã chứng minh
  đã được thăm dò
  đã thử
  đã thử nghiệm
  đã xác minh
  proven reserve
  trữ lượng đã xác minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X