• /prə´vaizəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chứa đựng một điều kiện, với điều kiện, có điều kiện
  a provisory clause
  một khoản có điều kiện
  Dự phòng, trữ sẵn
  provisory care
  sự lo dự phòng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lâm thời
  provisory government
  chính phủ lâm thời


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  provisional , tentative

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X