• BrE & NAmE /klɔ:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) mệnh đề
  main clause
  mệnh đề chính
  subordinate clause
  mệnh đề phụ
  relative clause
  mệnh đề quan hệ
  Điều khoản (của một hiệp ước...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cụm từ

  Xây dựng

  điều khoản (hợp đồng)

  Kỹ thuật chung

  điều khoản
  capacity clause
  điều khoản về sức chở
  casing head gas clause
  điều khoản về khí thiên nhiên
  clause of bill of lading
  điều khoản về vận đơn
  contract clause
  điều khoản hợp đồng
  force majeure clause
  điều khoản về bất khả kháng
  forfeiture clause
  điều khoản về mất quyền
  most favoured notion clause
  điều khoản tối huệ quốc
  penalty and bonus clause
  điều khoản phạt thưởng trong hợp đồng
  penalty clause
  điều khoản phạt
  power factor clause
  điều khoản hệ số công suất
  price adjustment clause
  điều khoản điều chỉnh lại giá (trong hợp đồng)
  price adjustment clause
  điều khoản thay đổi giá
  red clause letter of credit
  thư tín dụng có điều khoản đỏ
  running down clause
  điều khoản xung đột
  subrogation clause
  điều khoản bán nợ
  surface clause
  điều khoản (về bồi thường tổn thất) diện tích
  term clause
  điều khoản về thời hạn (đối với một quyền)
  mệnh đề
  data clause
  mệnh đề dữ liệu
  default clause
  mệnh đề mặc định
  ELSE clause
  mệnh đề ELSE
  file clause
  mệnh đề tập tin
  Horn clause
  mệnh đề Horn
  report clause
  mệnh đề báo cáo

  Kinh tế

  điều khoản (của hợp đồng hay quy định pháp luật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X