• /prə´voukiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Chọc tức, làm bực, làm phiền lòng, làm khó chịu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X