• /´pleigi/

  Thông dụng

  Tính từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) rầy rà, phiền phức, tệ hại
  Quá lắm, ghê gớm
  Phó từ
  (từ cổ,nghĩa cổ) hết sức, vô cùng, rất đỗi
  to be plaguy glad to get back again
  rất đỗi vui sướng lại được trở về

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X