• Kinh tế

  công trái
  short-term public bond
  công trái ngắn hạn
  trái khoán chính phủ
  trái phiếu chính phủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X