• Thông dụng

  Danh từ

  Dịch vụ công cộng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  dịch vụ công cộng
  Public Service Answering Point (PSAP)
  điểm trả lời dịch vụ công cộng
  Public Service Board (PSB)
  ban dịch vụ công cộng
  public service building
  nhà dịch vụ công cộng
  Public Service Commission (PSC)
  ủy ban dịch vụ công cộng

  Kinh tế

  công sở
  công vụ
  dịch vụ công cộng
  việc nhà nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X