• Thông dụng

  Danh từ

  Ngành dịch vụ công cộng (cấp nước, điện, mạng lưới xe búyt..)
  public utility companies
  (thuộc ngữ) các công ty dịch vụ công cộng

  Kỹ thuật chung

  dịch vụ công cộng

  Kinh tế

  ngành công ích
  ngành phục vụ công cộng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X