• /´pudiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Món ăn tráng miệng (như) pud
  Bánh putđinh (như) pud
  Vật giống bánh putđinh (về cấu tạo, hình dáng); bộ mặt to, béo mập (người)
  pudding face
  (thuộc ngữ) mặt phèn phẹt
  Một trong nhiều loại xúc xích
  black pudding
  dồi tiết
  (thông tục) người béo, chậm chạp; người đần độn, ngu dốt (như) pudding-head
  (từ lóng) bả chó
  (hàng hải) miếng độn, miếng lót (cho đỡ dầy da..) (như) puddening
  more praise than pudding
  có tiếng mà không có miếng
  The proof of the pudding (is in the eating)
  (tục ngữ) qua thử thách mới biết dở hay

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bánh pút đinh, dồi lợn, pút đinh (kem hoa quả, có hạt dẻ)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X