• /´pʌlju¸leit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Mọc mầm, nảy mầm; phát triển
  Sinh sản nhanh; nảy nở nhiều; đầy dẫy
  (nghĩa bóng) nảy sinh, phát sinh (thuyết...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nảy mầm
  sinh sản nhanh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X