• /swɔ:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đàn, đám, bầy (côn trùng)
  a swarm of ants
  một đàn kiến
  Đàn ong chia tổ
  ( (thường) số nhiều) đám đông; số đông người
  swarm of children in the park
  những đám trẻ con trong công viên

  Nội động từ

  ( + round, about, over...) di chuyển thành đàn, di chuyển thành bầy
  Tụ lại để chia tổ (ong)
  Họp lại thành đàn
  ( + with) đầy, nhung nhúc
  a place swarming with fleas
  một nơi nhung nhúc những bọ chét

  Ngoại động từ

  ( + down, up) trèo, leo (cây, dây.. lên/xuống)
  to swarm down a rope
  leo dây thừng xuống
  to swarm up a tree
  leo lên cây

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hệ

  Kinh tế

  bầy
  đàn (cá)
  gây tổ mới
  tổ ong
  tự tập bầy

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Throng, horde, army, host, multitude, hive, herd, mob,mass, drove, flood, stream, cloud, flock, pack, shoal, bunch:Swarms of people showed up for our garden party.
  V.
  Throng, mass, crowd, congregate, flock, gather, flood,stream, flow: The fans swarmed round the rock group.
  Swarmwith. Often, be swarming with. crawl with, abound in or with,throng with, teem with, burst with, bristle with, be overrunwith: In two minutes the place was swarming with police.

  Thông dụng

  Danh từ

  Đàn, đám, bầy
  a swarm of ants
  một đàn kiến
  Đàn ong chia tổ
  ( (thường) số nhiều) đám đông; số đông người
  swarm of children in the park
  những đám trẻ con trong công viên

  Nội động từ

  ( + round, about, over...) di chuyển thành đàn, di chuyển thành bầy
  Tụ lại để chia tổ (ong)
  Họp lại thành đàn
  ( + with) đầy, nhung nhúc
  a place swarming with fleas
  một nơi nhung nhúc những bọ chét

  Ngoại động từ

  ( + down, up) trèo, leo (cây, dây.. lên/xuống)
  to swarm down a rope
  leo dây thừng xuống
  to swarm up a tree
  leo lên cây

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hệ

  Kinh tế

  bầy
  đàn (cá)
  gây tổ mới
  tổ ong
  tự tập bầy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  retreat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X