• /krɔ:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ao nuôi cá
  Chỗ nuôi rùa; chỗ nuôi tôm
  Sự bò, sự trườn
  (thể dục,thể thao) lối bơi crôn, lối bơi trườn ( (cũng) crawl stroke)
  Sự kéo lê đi
  to go at a crawl
  đi kéo lê, đi chậm rề rề, bò lê ra

  Nội động từ

  Bò, trườn
  Lê bước, lê chân, bò lê
  Bò nhung nhúc, bò lúc nhúc
  the ground crawls with ants
  đất nhung nhúc kiến
  Luồn cúi, quỵ luỵ
  to crawl before somebody
  luồn cúi ai
  Sởn gai ốc
  it makes my flesh crawl
  cái đó làm tôi sởn gai ốc lên
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không giữ lời, nuốt lời, tháo lui

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cuốn chậm
  di chuyển chậm
  quay chậm

  Xây dựng

  trườn
  slide to move smoothly along a plane coast, crawl , creep
  đi lẻn, bò, trườn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X