• Kỹ thuật chung

  biên độ xung
  average pulse amplitude
  biên độ xung trung bình
  PAM (Pulseamplitude modulation)
  sự biến điệu biên độ xung
  peak pulse amplitude
  biên độ xung cực đại
  peak pulse amplitude
  biên độ xung đỉnh
  pulse amplitude modulation (PAM)
  mạng điều biên độ xung
  pulse amplitude modulation (PAM)
  sự điều biến biên độ xung
  pulse amplitude modulation network
  mạng điều biến biên độ xung
  pulse-amplitude modulation
  điều biến biên độ xung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X