• Thông dụng

  Cách viết khác punchedỵcard

  Danh từ

  Phiếu đục lỗ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bìa đục lỗ
  phiếu đục lỗ
  binary punch card
  phiếu đục lỗ theo nhị phân
  punch card file
  tập tin trên phiếu đục lỗ
  punch card operated
  vận hành bằng phiếu đục lỗ

  Kinh tế

  phiếu đục lỗ
  phiếu cơ toán
  phiếu cơ toán (bìa để sử dụng máy điện toán văn phòng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X