• /´pʌntʃi/

  Thông dụng

  Tính từ .so sánh

  (thông tục), có sức thuyết phục, có hiệu lực mạnh mẽ
  a punchy argument
  một lý lẽ có sức thuyết phục mạnh mẽ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  confused , dazed , groggy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X