• /¸pʌηktju´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chấm câu; phép chấm câu; nghệ thuật chấm câu; hệ thống chấm câu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự đánh dấu chấm

  Kỹ thuật chung

  dấu chấm
  punctuation capability
  tính năng đặt dấu chấm
  punctuation character
  dấu chấm câu
  punctuation symbol
  dấu chấm câu
  dấu chấm câu
  sự đánh dấu chấm (câu)

  Kinh tế

  hệ thống chấm câu
  phép chấm câu
  sự chấm câu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X