• /,keipə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khả năng, năng lực
  ( số nhiều) năng lực tiềm tàng
  to have capabilities
  có nhiều năng lực tiềm tàng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khả năng
  access capability
  khả năng truy cập
  access capability
  khả năng truy nhập
  ATM Transfer Capability (ATC)
  Khả năng chuyển tải ATM
  Bearer Capability (BC)
  khả năng của hệ truyền tải
  Broadband Bearer Capability (BBC)
  khả năng mang tải băng rộng
  burst error correcting capability
  khả năng điều chỉnh bó sai số
  burst error correcting capability
  khả năng điều chỉnh nhóm sai số
  burst error correcting capability
  khả năng sửa đổi bó sai số
  burst error correcting capability
  khả năng sửa đổi nhóm sai số
  burst error-correcting capability
  khả năng sửa lỗi chùm
  burst error-correcting capability
  khả năng sửa lỗi khối
  capability list
  danh mục về khả năng
  capability tests
  kiểm thử khả năng
  Command Document Capability List (CDCL)
  danh mục khả năng văn bản lệnh
  connectivity capability
  khả năng kết nối
  energy absorption capability
  khả năng hấp thụ năng lượng
  Full Operation Capability (FOC)
  khả năng hoạt động đầy đủ
  functional capability
  khả năng hoạt động
  information management capability
  khả năng xử lý thông tin
  launching capability
  khả năng phóng
  machine capability
  khả năng của máy
  mining capability of soil
  khả năng khai đào của đất
  NASA Automated System Internet Response capability (NASIRC)
  Khả năng đáp ứng Internet của hệ thống tự động hóa NASA
  overload capability
  khả năng quá tải
  pointing capability
  khả năng chỉ hướng
  pointing capability
  khả năng định hướng
  processing capability
  khả năng xử lý
  Protocol Capability Indicator (PCI)
  phần tử chỉ thị khả năng giao thức
  punctuation capability
  khả năng phân cách
  quality capability
  khả năng về chất lượng
  relational capability
  khả năng quan hệ
  Response Document Capability List Positive (RDCLP)
  danh mục khả năng văn bản hồi đáp tích cực
  short-circuit current capability
  khả năng chịu dòng ngắn mạch
  Surge Withstands Capability (SWC)
  khả năng chống lại sự tăng vọt
  swelling capability of soil
  khả năng đất dễ bị phình ra
  swelling capability of soil
  khả năng đất dễ bị trương ra
  swelling capability of soil
  khả năng trương nở của đất
  what-if capability
  khả năng giả định
  write-through capability
  khả năng ghi hoàn toàn
  write-through capability
  khả năng ghi suốt
  năng lực
  điện dung
  dung môi
  dung lượng
  address capability (ofa system)
  dung lượng địa chỉ của một hệ thống
  Data Stream Capability (DSC)
  dung lượng dòng số liệu
  payload capability
  dung lượng phụ tải
  tiềm lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X