• /'ægəni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đau đớn, sự khổ cực, sự thống khổ; sự quằn quại; sự đau đớn cực đô (về thể xác)
  to suffer agonies
  chịu nỗi thống khổ
  Cơn hấp hối
  Sự vui thích đến cực độ
  to be in an agony of joy
  vui sướng đến cực độ
  to pile on the agony
  khiến cho tình thế thêm bi thảm
  to prolong the agony
  kéo dài sự bi thảm, nói lòng vòng mà không vào thẳng vấn đề
  agony column
  (thông tục) mục rao việc riêng (trên báo)
  agony aunt
  người viết, trả lời các bức thư đăng ở mục tâm sự
  agony in red
  (đùa cợt) bộ quần áo đỏ choé

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thống khổ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X